środa, 3 kwietnia 2013

Perypetie obligacji Ganta czyli dreszczyk emocji na koniec I kwartału

Marzec okazał się najbardziej aktywnym miesiącem minionego kwartału, co było przede wszystkim skutkiem operacji na akcjach PGE (sprzedaż, kupno, sprzedaż, kupno) oraz oraz kupna i wykupu obligacji Ganta GNT0313 - serii wygasającej 29 marca 2013.

O PGE już pisałem wcześniej. Dokonałem sprzedaży na ostatniej sesji WIG20 przed wygaśnięciem kontraktów marcowych i odkupiłem kilka sesji później 8% taniej. Teraz ponownie czekam na ciekawy kurs w celu wyjścia z tej średnioterminowej inwestycji. Liczę, że notowania wzrosną najpóźniej przed odjęciem prawa do dywidendy, planowana wypłata 86 gr na akcję a odjęcie prawa 5 września, co uwzględniając moją cenę zakupu daje stopę dywidendy 5,1%. Jest też szansa, że główny akcjonariusz - Skarb Państwa, przegłosuje wyższą dywidendę, co w krótkim terminie powinno stymulować kurs to wzrostu.

Odnośnie obligacji Ganta, miałem trochę środków na IKE ale za mało by kupić obligację notowaną w okolicach nominału który przeważnie wynosi 1000 zł. Pozostawało wybrać papiery o nominale 100 zł lub poczekać na kolejną wypłatę odsetek od obligacji Getin Noble Banku ale to oznaczałoby pół roku bez odsetek.


Ostatecznie obserwując postępowanie instytucji finansowych chociażby z rolowanymi obligacjami Redanu kilka miesięcy temu, zdecydowałem się zaryzykować i kupić 1 obligację Ganta GNT0313, licząc że pomimo trudnej sytuacji dewelopera, drobni obligatariusze zostaną wykupieni a duzi zrolują papiery dłużne, zabezpieczając wierzytelność na tym co jeszcze zostało z majątku Ganta i czekając aż ten upłynni aktywa i ich spłaci.

Obligację nabyłem po 93% nominału. W przypadku wykupu miałbym rentowność 13% w około 2 tygodnie. Plusem był tez, że przy wykupie nie ma prowizji za zbycie. Po kilku dniach od zakupu papiery zostały wycofane z obrotu przy cenie 100% nominału, co moim zdaniem wróżyło wykup obligacji.

Później  Gant podał fatalne wyniki finansowe za 2012 rok, na co się głównie składały odpisy na utratę wartości nieruchomości inwestycyjnych oraz kredytów udzielonych spółkom powiązanym z prezesem i głównym akcjonariuszem. Wszystko to stwarzało bardzo złe wrażenie a prawdopodobieństwo wykupu/rolowania obligacji obniżyło się w mojej opinii znacząco. Co ciekawe pod raportem rocznym nie podpisał się audytor, mając zastrzeżenia co do możliwości kontynuacji działalności w świetle przedstawionych przez Zarząd dokumentów z działalności spółki.

Na szczęście jakimś cudem główni obligatariusze zgodzili się zrolować serię marcową na 2 miesiące i jak sądzę poczekać na bardziej kompleksowy plan spłaty do końca maja. Tym samym drobni zostali spłaceni w całości. Odsetki i nominał obligacji wpłynęły zgodnie z planem w piątek 29 marca a więc święta były na spokojnie.

Stopa zwrotu z portfela i widok na przyszłość

Pod względem stopy zwrotu, marzec wypadł bardzo słabo, -3,3%, na co przełożyły się spadki na Polnordzie, Enei i BOSiu. Zrealizowane zyski z PGE i ten symboliczny z Ganta, nie zdołały przechylić szali (sumaryczny zysk z tych pozycji wyniósł 1% wartości portfela). W skali kwartału wynik wyniósł -0,8% jako że w styczniu miałem +2% a w lutym 0,6% na plusie.

 Odnośnie planów na kwiecień, oczekuję że niskie stopy procentowe zachęcą do kupowania akcji dużych i rozpoznawalnych spółek płacących dywidendy, przez co będę mógł zamknąć pozycję w Enei i PGE z zyskiem. Na Polnordzie i BOŚ oczekuję odreagowania marcowych spadków. 

Plaza Centers, która miała być czarnym koniem, na razie konsoliduje się w zakresie 1,45-1,60 zł. Jako że jest to znacząca pozycja, jej wybicie w którąkolwiek stronę, mocno wpłynie na stopę zwrotu. Biorąc pod uwagę zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie przez ING OFE, oraz ułożenie sytuacji finansowej przez głównego akcjonariusza Plazy jak i niski poziom stóp procentowych, jest miejsce na odwrócenie negatywnego długoterminowego trendu na kursie. 

W przypadku korzystnej sprzedaży akcji jednej lub kilku spółek, rozważę reinwestycję przy dobrej cenie, zakup innych akcji lub obligacji korporacyjnych.

Podsumowując, trudno przewidzieć co się będzie działo w kwietniu ale liczę, że do końca II kwartału portfel ponownie wyjdzie na plus a do końca roku osiągnie stopę zwrotu brutto ponad 10%.

1 komentarz:

Komentarze niecenzuralne, nie odnoszące się do posta, pisane tylko w celach marketingowych i z użyciem opcji Anonimowy - będą usuwane.

W celu komentowania bez logowania, wybierz opcję Nazwa/adres URL