niedziela, 3 kwietnia 2016

Prognozować czy korzystać z przypadku?

Na jednej ze stron na temat inwestowania natknąłem się rekomendację książki "Czarny Łabędź" Nassima Taleba. W skrócie, określilbym tą książkę jako studium niedoszacowania wpływu przypadku jako elementu który zmienia nasz świat.

O naturze planowania i prognozowania

Tak jak w krajach centralnego planowania próbowano ujarzmić przyrodę na korzyść człowiekowi, zmieniano bieg rzek, budowano gigantyczne tamy, tak teraz ciągle pracuje się nad modelami prognozowania, z wiarą że będą one w stanie nakreślić przyszłość.

Niestety, wiedza jaką zdobywają progności, ma mniejsze przełożenie na trafność prognoz niż się powszechnie sądzi. Z tego też powodu, społeczeństwa za bardzo polegają na prognozach, To z kolei przyczynia się do marszu w obranym kierunku, z pominięciem później pojawiających się faktów, które często dowodzą nietrafności prognozy.