wtorek, 2 lutego 2016

Bankowe obligacje podporządkowane na Catalyst - wzrost zmienności

W ostatnich miesiącach wyraźnie spadły ceny obligacji bankowych notowanych na rynku Catalyst. Przyczyny faktyczne i domniemane wymieniam poniżej w kolejności moim zdaniem od najbardziej do najmniej istotnych.

  • Spadek stóp procentowych - presja na wyniki finansowe banków zarabiających głównie na odsetkach
  • Upadek SK Banku - kontrola KNF wykazała nieprawidłowości przy udzielaniu kredytów i słabe ich zabezpieczenie. Skutkiem wykazanie w sprawozdaniu ujemnych kapitałów własnych, utrata płynności i upadek banku. Właściciele obligacji podporządkowanych nie mają co liczyć na spłatę bo skala strat banku pochłonęła także wartość obligacji.
  • Powyższy przypadek cieniem położył się na notowaniach obligacji innych banków spółdzielczych - są to spółki nie notowane na GPW, udostępniające dane finansowe tylko 2 razy w roku i to dość okrojone. Zachwianie zaufania szybko przełożyło się na spadek cen obligacji.
  • Wprowadzenie podatku bankowego płaconego od aktywów oznacza dodatkowe koszty względnie stałe, które obniżą rentowność banków a tym samym oznaczają wzrost ryzyka dla osób lokujących w ich obligacje
  • Plany przewalutowania kredytów w CHF na PLN po kursie niekorzystnym dla banków - banki które udzielały kredytów CHF mogą odnotować istotne straty, zwiększając ryzyko posiadaczy obligacji.
  • Osiągnięcie dna cyklu przez inflację - oczekiwany jej wzrost powoduje wzrost marż w nowych emisjach obligacji i spadek cen papierów wcześniej wyemitowanych z niższymi marżami
  • Zmniejszenie rentowności sektora bankowego to utrudnienie pozyskiwanie kapitału z emisji akcji (mocno spadły ceny akcji) jak i nowych emisji obligacji.