środa, 22 kwietnia 2015

Ceny mieszkań zaczynają rosnąć?

Od kilku lat mamy w Polsce rekordowo niskie stopy procentowe. W ostatnim czasie stawka WIBOR 3-miesięczna spadła nawet poniżej 2% w ślad za kolejną obniżką stóp procentowych przez RPP.

Jest to bardzo dobre środowisko dla wzrostu cen nieruchomości. Im niższe oprocentowanie lokat i stopy procentowe, tym tańsze są kredyty hipoteczne a zamożne osoby chętniej inwestują oszczędności w nieruchomości pod wynajem.

Do tej pory korzystniejsze warunki na rynku pieniężnym były jednak równoważone przez takie czynniki jak rosnąca podaż nowych mieszkań w budowie u deweloperów oraz bardziej restrykcyjna polityka kredytowa banków.

Źródło: Home Broker i Open Finance na podstawie transakcji klientów
Jak podaje Open Finance i Home Broker, w ciągu ostatnich 12 miesięcy autorski indeks cen transakcyjnych oparty na prawdziwych transakcjach klientów tych firm, wzrósł o 3,4%. Nie jest to kolosalna zmiana, lecz jak spojrzymy na wykres za ostatnie 8 lat, ceny osiągnęły poziom najwyższy począwszy od 4 lat.

Odreagowany został tym samym spadek cen szczególnie z 2012 roku a droga do wzrostu w kierunku 900 pkt wydaje się otwarta. Zakładając dynamikę zbliżoną do tej o ostatnich lat, oznacza to że przez najbliższe 24 miesiące ceny mogłyby wzrosnąć o kolejne 8% a więc średnio około 4% rocznie.

W połączeniu z dochodem z najmu, może być to wystarczająca marchewka, by skłonić część posiadaczy lokat do przerzucenia gotówki na rynek nieruchomości a osoby zwlekające z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych do zrobienia tego w najbliższym czasie.