wtorek, 17 maja 2011

Wyniki kwartalne część I: Pekaes i TU Europa

Wczoraj wyniki finansowe za I kwartał 2011 opublikowały 3 ostatnie spółki z mojego portfela inwestycyjnego. Wczoraj w nocy zapoznałem się z raportami finansowymi i postanowiłem podsumować sytuację. Poniżej opiszę to, co znalazłem w raportach Pekaesu i TU Europy a w kolejnym wpisie znajdą się wyniki Instalu Kraków, LC Corpu, Libetu i Polnordu jako branża budowlano - deweloperska.

Pekaes (kurs 8,61 zł, akcje już poza portfelem)Przychody ze sprzedaży wzrosły ze 121 do 211 mln. Za wzrost były odpowiedzialne transakcje sprzedaży nieruchomości na ul. Grzybowskiej i ul. Siedmiogrodzkiej w Warszawie (69,7 mln zł) oraz dwucyfrowy wzrost obrotów na działalności TSL. Wynik netto wyniósł 52,5 mln (1,59 zł / akcję) i był rezultatem sprzedaży w/w nieruchomości. Na podstawowej działalności odnotowano stratę 4 mln zł w porównaniu ze stratą 3,8 mln rok wcześniej i to przy znacznie wyższych przychodach. Wartość środków pieniężnych wzrosła z 66 mln do prawie 120 mln zł. Wskutek zaksięgowania zysku z nieruchomości, wartość księgowa wzrosła kwartał do kwartału z 8,95 zł do 10,59 zł na akcję.

Komentarz. Pomimo obiecywanego przez Zarząd polepszenia zyskowności, na wyniku netto nie widać poprawy. Uzyskanie wysokich zysków na sprzedaży nieruchomości nie jest bez znaczenia, lecz nie przekłada się na atrakcyjność spółki w przyszłości. 

Obecnie spółka jest notowana przy wskaźniku C/WK = 0,8, nie posiada zadłużenia, na koncie jest prawie 120 mln gotówki czyli prawie 4 zł na akcję - to są plusy. Z drugiej strony na działalności podstawowej są straty i w kolejnych kwartałach wynik netto bez kolejnych sprzedaży majątku (którego do zbycia nie zostało tak wiele) będzie ujemny, w skali 3-4 mln kwartalnie (ok. 0,10 zł na akcję).

W tym roku wchodzą dodatkowe opłaty za przejazdy po polskich drogach dla samochodów ciężarowych. Dodatkowo, Niemcy otworzyły rynek pracy dla Polaków, w tym polskich kierowców. Jak sama spółka przyznaje w raporcie, do kiepskiej zyskowności operacyjnej przyczyniła się presja przewoźników na ceny, tj. kierowcy biorą więcej za transporty a tego spółka nie jest w stanie w całości przerzucić na klienta końcowego.

Podsumowując, po mini euforii związanej ze skalą zysku netto w I kwartale 2011 i uchwaleniem 13 maja dywidendy 1 zł na akcję, kurs spółki powinien dołować w miarę narastania oczekiwań na stratę w kolejnych kwartałach. Problemem dla kursu będzie też, że na giełdzie jest więcej spółek notowanych poniżej wartości księgowej, które dodatkowo osiągają zyski z działalności podstawowej. Inwestor zanim zdecyduje się na Pekaes ma duży wybór spośród firm w być może lepszej sytuacji.

Dlatego kiedy kurs wzrósł ponad poziom 9 zł, zbyłem wszystkie posiadane akcje (średnio po 9,14 zł). Kurs nabycia wynosił 8,32 zł, co daje 9,2% zysku po prowizji za okres 2,5 miesiąca.

TU Europa (kurs 194,40 zł, w portfelu)Skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2011 wzrósł rok do roku o 29% z 34 mln do 44 mln zł co daje 4,66 zł / akcję w porównaniu do 4,32 zł rok wcześniej. Myślę że w sytuacji rozwodnienia akcjonariatu o 20%, wzrost zysku na akcję o prawie 8% jest znaczącym dokonaniem. Rentowność kapitałów własnych wyniosła 23%.

Spółce zysków przysporzył rozwój akcji kredytów hipotecznych, gdzie oferowane są ubezpieczenia pomostowe i niskiego wkładu własnego. Istotnym segmentem były też Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Rozwijana jest też aktywność w zakresie ubezpieczeń turystycznych i zdrowotnych. 

ERP stara się by do czasu wejścia w życie zasad Solvency II, dokonać rozproszenia usługobiorców w istotniejszym zakresie poza Getin Bank oraz by ograniczyć ilość oferowanych polisolokat, które są stosunkowo mniej marżowym produktem. Podsumowując można powiedzieć, że spółka może ograniczyć w największym stopniu polisolokaty dla Getin Noble Banku na rzecz innych produktów dla innych podmiotów.

13 maja spółka poinformowania o zawiązaniu na Ukrainie przedsiębiorstw, które będą oferować ubezpieczenia majątkowe i na życie.

Komentarz. Spółka osiągnęła bardzo dobry wynik netto i kontynuowała dywersyfikację produktową. Pomimo wzrostu ilości akcji i wielkości kapitału własnego, osiągnęła bardzo wysokie ROE na poziomie 23%.  Było to jednak mniej niż rok wcześniej, kiedy wynosiło nieco ponad 30%. Poprzedni poziom był jednak nie do utrzymania w dłuższym terminie, chociażby ze względu na spadek wskaźników wypłacalności i tym samym konieczność ograniczenie skali działalności.

Obecne wyniki biorę za dobrą monetę i oczekuję powtórzenia w kolejnych kwartałach. W skali roku 2011, możliwe jest osiągnięcie 20 zł zysku na akcję co by dało wskaźnik C/Z na poziomie 10. Przy założeniu utrzymania ROE na poziomie 20%, każde 20 zł zysku netto na akcję, może się przełożyć na 4 zł wzrostu zysku netto w kolejnym roku. Jako że jednak spółka będzie wypłacała ok. 50-70% zysku w postaci dywidendy, spodziewam się że sposobem będzie reinwestowanie dywidend w ponowne zakupy akcji o ile poziomy cenowe będą równie atrakcyjne jak obecnie.

2 komentarze:

  1. Ostatnio w TV i gazetach pojawiła się informacja o podwyżkach AC i OC. Ile takich polis ma TU Europa? Na ile oceniasz wpływ tych podwyżek na wynik firmy w przysżłości?

    OdpowiedzUsuń
  2. TU Europa wycofała się z oferowania ubezpieczeń komunikacyjnych dobre kilka lat temu z racji dużej konkurencji i niskich marż na tym rynku.

    OdpowiedzUsuń

Komentarze niecenzuralne, nie odnoszące się do posta, pisane tylko w celach marketingowych i z użyciem opcji Anonimowy - będą usuwane.

W celu komentowania bez logowania, wybierz opcję Nazwa/adres URL