piątek, 25 marca 2011

Przegląd informacji ze spółek portfelowych

Pekaes


Obecna cena akcji: 8,85 zł
Zysk netto na akcję za rok 2010: -0,02 zł
Wartość księgowa na akcję: 8,95 zł
Planowana dywidenda na akcję za rok 2010: 1,00 zł

Spółka opublikowała wyniki skonsolidowane za rok 2010. Zakończył się on stratą netto 0,7 mln zł. Na wynik roczny przełożyła się w największym stopniu strata z I kwartału 2010 w kwocie 5,5 mln. IV kwartał zakończył się bowiem 2,8 mln zysku netto. W skali roku, na wynik wpływały tak na plus jak i na minus efekty jednorazowe, jak odprawy dla zarządu w I kwartale czy zbycie nieruchomości w IV kwartale. Na działalności podstawowej wynik był minus 4,6 mln zł.(link)Prezes Pekaesu, Jacek Machocki, liczy na znaczący wzrost przychodów spółki z podstawowej działalności oraz znaczącą poprawę wyniku na poziomie EBIT. Jednocześnie wśród zagrożeń wymienia otwarcie rynków pracy w Niemczech i Austrii, oraz wzrost opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej. Spółka chce sprzedać 4 nieruchomości nieoperacyjne, hotel oraz stację paliw. (link)

Zarząd Spółki podjął uchwałę o proponowaniu WZA przeznaczenia 33 mln zł, czyli 1 zł na akcję, na dywidendę za rok 2010. Wypłata motywowana jest posiadaniem przez spółkę nadwyżek finansowych, których nie wykorzysta na bieżącą działalność. Spółka kontynuuje zbywanie aktywów spoza podstawowej działalności, co przyczyni się do narastania nadwyżek finansowych. Na wiadomość o dywidendzie kurs wzrósł z około 8 zł do około 9 zł. (link)

PolnordObecna cena akcji: 31,65 zł
Zysk netto na akcję za rok 2010: 2,32 zł
Wartość księgowa na akcję: 52,19 zł
Możliwa dywidenda za rok 2010: 0-15% zysku

Zmiana na stanowisku prezesa - w miejsce Wojciecha Ciurzyńskigo wchodzi Bartosz Puzdrowski. W wywiadzie deklaruje zwiększenie efektywności spółki poprzez ograniczenie kosztów oraz zwiększenie efektywności sprzedaży mieszkań. (link)

Spółka w roku 2010 na poziomie skonsolidowanym zarobiła 51,5 mln zł, z czego 6,4 mln w ostatnim kwartale. (link)

Nowy prezes spółki, deklaruje reaktywację wcześniej zawieszonych projektów deweloperskich, jakie spółka prowadziła w Rosji. Chce współpracować z partnerem, któremu sprzeda część udziałów w projekcie. Na przełomie 2011/2012 roku mogą rozpocząć się prace budowlane przy Wyspie Spichrzów w Gdańsku. W 2011 roku mają wystartować inwestycje mieszkaniowe na w sumie 800 lokali - głównie nowe etapy wcześniej wprowadzonych projektów. (link)

Miasto Warszawa złożyło skargę na korzystne dla Polnordu postanowienie WSA o prawie Polnordu do otrzymania odszkodowania za przejęte przez miasto grunty spółki pod inwestycje infrastrukturalne. Sprawa trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kwota sporu to 175 mln zł czyli 1/4 giełdowej kapitalizacji spółki. Zarząd Polnordu mimo wszystko będzie dążył do zawarcia ugody. (link)

TU EuropaObecna cena akcji: 205,50 zł
Zysk netto na akcję za rok 2010: 15,93 zł
Wartość księgowa na akcję: 81,90 zł
Zatwierdzona dywidenda na akcję za rok 2010: 10,59 zł

Zysk netto Grupy Kapitałowej TU Europa wzrósł w 2010 roku do 150,5 mln zł, dzięki większej sprzedaży. Spadła sprzedaż ubezpieczeń kredytów gotówkowych a odnotowano wzrost w obszarze hipotek. Zarząd zakłada kontynuację tego trendu w roku 2011. Ponadto zarząd spółki planuje  dalszą ekspansję w obszarze ubezpieczeń turystycznych.(link)

WZA spółki zatwierdziło wypłatę dywidendy za rok 2010 w kwocie 10,59 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 7 kwietnia a dzień wypłaty na 21 kwietnia 2011. Uchwały o nowej emisji akcji w ramach programu motywacyjnego dla wyższej kadry zarządzającej nie zostały przyjęte z powodu sprzeciwu akcjonariuszy mniejszościowych, m.in. Aviva OFE i ING OFE. (link)

Kredyt InkasoObecna cena akcji: 13,88 zł
Zysk netto na akcję po III kwartałach 2010 roku: 0,67 zł
Wartość księgowa na akcję: 19,22 zł
Możliwa dywidenda na akcję za rok 2010: minimum 20% zysku netto

Akcjonariuszem spółki byłem wcześniej, kiedy zapisywałem się na akcje nowej emisji w październiku zeszłego roku, również po cenie 12,50 zł. Od tamtego czasu kurs spółki kontynuował trend boczny, z kilkoma wyskokami w rejon 14-15 zł. Wtedy też szczęśliwie zbyłem akcje.

Teraz spółka przeprowadza kolejną emisję, po tej samej cenie co poprzednio. W międzyczasie podała dobre wyniki finansowe za ostatni kwartał, pokazując nietylko dalszy wzrost wyników ale (wreszcie) wzrost zysków, który usprawiedliwia ostatnie emisje akcji na poczet podniesienia kapitałów zaangażowanych w pakiety wierzytelności. 

Przydział akcji jest planowany na 28 marca. Wtedy też dowiem się jak mocno zostało zredukowane moje zlecenie. Przy wcześniejszej emisji, redukcja przekroczyła 70%.

Obserwowane spółki

Obecnie przyglądam się spółkom deweloperskim: LC Corp, którego akcje sprzedałem na koniec lutego, oraz Ronson Development, którego akcji jeszcze nie miałem. Obie odznaczają się moim zdaniem dobrymi i stabilnymi zarządami, które potrafią utrzymać rentowność sprzedaży mieszkań na wysokim poziomie. 

W obu przypadkach, niestety obecny wolumen sprzedaży nie pozwala na wygenerowanie wystarczających kwot zysku netto by zejść ze wskaźnikiem cena do zysku do bezpiecznych dla potencjalnego inwestora, jednocyfrowych poziomów. Spodziewam się tego jednak w 2012 roku. Kolejne kwartały myślę więc wykorzystać na dalszą obserwację i akumulację akcji jeśli ceny dodatkowo spadną.

W przypadku LC Corp, myślę o poziomie około 1,45-50 zł a Ronsona ok. 1,35 zł. Jako że w portfelu mam obecnie mało wolnych środków na długoterminowe inwestycje, do realizacji zakupów potrzebowałbym zmniejszyć lub zamknąć część pozycji w już posiadanych spółkach, co jak mam nadzieję będzie następstwem inkasowania zysków.

Zapraszam do wpisywania w komentarzach własnych pomysłów inwestycyjnych.

3 komentarze:

 1. Ten Pekaes wygląda ciekawie 1zł na akcję przy cenie 9 zł daje ponad 10% zysku. Pytanie tylko o ile spadnie cena akcji po przydzieleniu dywidendy.

  A tak a propos to kiedy nastąpi przydział dywidendy za akcje Pekaes SA?

  OdpowiedzUsuń
 2. @ Sokomaniak

  jeszcze nie jest ustalone. Trzeba poczekać do podania daty zorganizowania WZA i projektów uchwał, w których też będzie propozycja dnia dywidendy i dnia wypłaty. Dodam, że kwota dywidendy może się jeszcze zmienić, ze wskazaniem na ewentualny wzrost.

  OdpowiedzUsuń
 3. Raporty roczne Polnord znajdują się teraz pod innym adresem...te linki są nie aktualnie..

  OdpowiedzUsuń

Komentarze niecenzuralne, nie odnoszące się do posta, pisane tylko w celach marketingowych i z użyciem opcji Anonimowy - będą usuwane.

W celu komentowania bez logowania, wybierz opcję Nazwa/adres URL